KontaktRONDO Sp. z o.o.

34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 1A

NIP: PL 553-11-75-462, REGON: 070697469

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw Sądu Rejonowego Bielsko Biała, KRS nr 0000125189. Kapitał zakładowy: 80 000PLN

Telefon kontaktowy:  33/861 32 02
Fax:  33/861 25 11
Mail kontaktowy: rondo@rondo-fashion.pl