"Tam gdzie inni widzą piętrzące się trudności my dostrzegamy nowe możliwości"

Firma Rondo to 20 lat kompetencji w branży odzieżowej. Od 1996 roku wykonujemy usługi krawieckie dla zachodnich marek odzieżowych, specjalizujących się w sprzedaży krótkich kolekcji spodni w ekskluzywnych na terenie Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Film prezentujący firmę Rondo.

   • 1996. Otwarcie firmy Rondo w siedzibą w Żywcu. Zatrudnienie znajduje tu pierwszych 60 pracowników.

   • 2002. Firma przenosi się do własnej, obszernej siedziby. Nowoczesne i funkcjonalne pomieszczenia pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie ludzkich i technicznych zasobów.

   • 2004. Firma otrzymuje wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w kategorii: Pracodawca- Organizator Bezpiecznej Pracy.

   • 2010. Nieustanny rozwój firmy oraz rozszerzanie jej możliwości produkcyjnych i sprzedażowych daje zatrudnienie już prawie 150 osobom.

   • 2014. Firma otrzymuje wyróżnienie od Ministra Gospodarki za Wkład w rozwój polskiej gospodarki.

   • 2015. Firma zostaje nagrodzona Gazelą Biznesu dla: Dynamicznie rozwijających się firm w kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
    Gazele_2015

   • 2016. Puls Biznesu potwierdza przynależność firmy Rondo do elitarnego klubu Gazel Biznesu- grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
    Gazele_2016

 


   • 2016. Firma celebruje dwie niezwykle ważne liczby: 20 lat istnienia na rynku oraz 5 000 000 wyprodukowanych spodni. 

   • 2017. Firma Rondo podpisuje umowę partnerską z Zespołem Szkół Budowlano- Drzewnych w Żywcu. Współpraca ma umożliwić uczniom realizację praktyk zawodowych i staży dla absolwentów. Firma zapewni nie tylko opiekę merytoryczną, ale pomoże wejść na rynek pracy młodym absolwentom szkoły. 

 


 

29.11.2019 roku podpisaliśmy umowę partnerską z Żywiecka Fundacja Rozwoju na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu”. 

 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap III” , który jest realizowany od 1.12.2019 r. do 31.09.2023 r., to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 323 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (168 kobiet i 155 mężczyzn)  z terenu powiatu żywieckiego powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej, poprzez uczestnictwo w CIS.

 

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – III Etap – to projekt realizowany w konsorcjum dwóch podmiotów, Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz RONDO Sp. z o.o., którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. To kontynuacja poprzedniego projektu „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap II” wzbogacona szerszym zakresem wsparcia, którego potrzeba wyniknęła w trakcie realizacji działań. Grupa docelowa, to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i psychiczną, a także osób bezdomnych. Projekt zakłada objęcie specjalistycznym wsparciem doradczym 323 osób, z czego 240 osób zostanie skierowanych na szkolenia podnoszące kompetencje miękkie, 114 kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe, a 80 osób uczestniczyć będzie w zajęciach w pracowniach Centrum Integracji Społecznej: remontowo-renowacyjnej, produkcyjno-postprodukcyjnej, gastronomicznej, gospodarczej, opiekuńczo-asystencka, designu i techniki biurowej.

Termin realizacji: 01.12.2019-30.09.2023.
Wartość projektu: 6 373 325,20 zł, 
Wkład Funduszy Europejskich: 5417326,42 zł